Logo MXHotShots

Het gebruiken van foto's van MXHotShots.nl

Op de foto's van MXHotShots.nl rust copyright. Dit betekent dat de foto's niet vrij te gebruiken zijn.

Het is toegestaan om de foto's van de site te halen, maar uitsluitend voor gebruik op social media (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc.), mits het logo aanwezig en intact blijft.

Iedereen die de foto's wil gebruiken voor andere doeleinden dient ze te kopen (zie "Foto's bestellen") of vooraf schriftelijk toestemming te vragen.

Wat absoluut verboden is, is om de foto's van de site te halen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.